Ny tekst på hjemmesiden: Det har været nødvendigt, at give min hjemmeside et andet indhold og jeg indsætter nu andre menneskers vurderinger af mine oplevelser, i stedet for mine egne. Jeg blev invalideret af dissemineret sklerose i 1987. I forbindelse med udgivelsen af mine bøger Velfærd eller Svindel? bind 1 og 2, indsatte jeg her på hjemmesiden i juni 2008 mine konklusioner, baseret på de mange års samarbejde med forskellige socialforvaltninger. Jeg har imidlertid nu slettet disse konklusioner, for den virkelighed jeg dermed beskrev er så forskellig fra den generelle opfattelse af det danske "smørhul", at jeg blev opfattet som utroværdig - og "skinger" - . Dog ikke af folk, som selv har oplevet problemer med at få hjælp via en socialforvaltning. Jeg vælger derfor nu, at indsætte andre menneskers bedømmelser af mine beskrevne oplevelser med det danske velfærdssystem. Dels de lektorbedømmelser, som jeg fik gennem forlaget før udgivelsen af bøgerne. Dels indsætter jeg forskellige reaktioner fra andre borgere og uddrag af anmeldelser af bøgerne:

Uddrag af lektorbedømmelse af bind 1:

Det er en særdeles velskrevet bog om en begavet og talentfuld kvindes kamp med de danske myndigheder. Jeg har læst den med stor interesse og fået indsigt i en verden, der er ukendt for de fleste. jeg er sikker på, at den vil være til stor hjælp for de mennesker, der løber panden mod myndighedernes mur. Samtidig kan den også være en hjælp for myndighederne selv og for lovgiverne, så sagsbehandlingen i fremtiden bliver forbedret.    

Det er meget interessant at læse om sygdomsforløbet, om myndighedernes behandling, om den psykiatriske vægt, der tillægges, selvom det for sygdommen er uvedkommende, om trægheden i systemet, om at blive fanget uden at kunne komme videre.    

Det er en hudløst ærlig beretning om en lang kamp for retfærdighed på trods af en invaliderende sygdom, som langsomt forringer ens intellektuelle færdigheder. I sig selv er bogen derfor en bedrift. Det er meget beundringsværdigt, at man med en sygdom som dissemineret sclerose kan fuldføre den store opgave at skrive en bog om hele forløbet.    

Bogen lægger ud i en meget opbragt tone, men efterhånden skriver forfatteren sig varm, og den nøgternt observerende lægeuddannede tager over fra kapitel 4 og fremefter, og så er det simpelthed en fryd at læse. Der er ingen tvivl om, at arbejdet med denne bog i begyndelsen har haft karakter af en slags terapeutisk virksomhed, hvor de mange års frustrationer og nederlag endelig får luft gennem skrivearbejdet. Det er helt forståeligt.    

Det vil dog tjene bogens ærinde bedre, at følelsesudbrud undgås. Historien er så grotesk i sig selv, at en helt nøgtern skildring af mødet med myndighederne og sundhedsapparatet siger alt. Det er bedre, at læseren udbryder: Det var lige godt for meget, end at forfatteren gør det for en. Det er som sagt især de første tre kapitler, der kunne tage ved lære af de efterfølgende kapitler, hvor man tydeligt mærker, at det er den fagligt dygtige, samvittighedsfulde læge, der tager over fra det følelsesmæssigt nedbrudte menneske. Til slut i bogen mærker man næsten en sejrende kvinde, der har overskud til at komme med anvisninger til forbedringer af sagsbehandlingen og gode råd til borgere, der kunne tænkes at komme i karambolage med myndighederne.     

Enkelte steder er små humoristiske kommentarer, og de klæder teksten rigtig godt.

Uddrag af lektorbedømmelsen bind 2:

Dette er anden del af det medrivende og oprørende manus om en sclerosepatients møde med det danske sundhedsvæsen. Anden del koncentrerer sig om Birgitta Brunes' alternative behandlingsformer, der har givet gode resultater for en række patienter, og om kommunernes uvidenhed om sclerosepatienter. Forfatteren møder fortsat modstand hos myndighederne. Af helt uforståelige grunde endda fra Scleroseforeningen, hvorfra man nok ville have forventet en anden og mere åben tilgang til nye behandlingsformer. Det er chokerende at læse, hvor trægt og vanetænkende systemet i Danmark arbejder.    

I anden del er det overvejende den sagligt arbejdende læge, der har overtaget. Argumentationen er logisk, klar og overbevisende. Pointerne uangribelige.    

Umiddelbart er anden del mere tilgængelig end første, og den henvender sig i højere grad til politikere, lægfolk og meningsdannere. Men kan med fordel gøre opmærksom på dette i forordet til første del. Første del forklarer baggrunden og sygdomsforløbet, men stoler man fra begyndelsen på forfatteren, så kan man med fordel lægge ud med anden del, for det er her, at den samfundspolitiske diskussion for alvor tager fat. Her bliver det en beretning fra sundhedsfronten. Og det er virkelig spændende.    

I begyndelsen af andet kapitel (s. 39-41) er der et fremragende stykke tekst om sundhedsvæsenet i Danmark. Det bør sendes som kronikforslag til Politiken, JP eller Berlingske ved bogens udgivelse. Det er noget af det bedste, jeg har læst i debatten om sygehusvæsenet herhjemme. Det er knivskarpt og sætter fingeren på det ømme punkt i forholdet mellem politikere, embedsmænd, sundhedsvæsen og patienterne. Fremragende! (Blev bragt som kronik i Politiken 2. juli 2007, JH.).

Eksempler på mails:

H.J.11.07.08: Var forbi din hjemmeside og kan forstå du også kender systemet, der ikke er for godt... Håber du vil læse om min sag. Jeg er blevet mentalundersøgt, truet med umyndiggørelse, retsforfulgt og nægtet ofrer og vidner til min fordel at komme i retten....

M. og P.N. 23.07.08 emne HURRA: ...godt kæmpet Jytte H. Håber du kan holde fanen højt stadigvæk:-) Jeg følger udviklingen og ser frem til at der snart er NOGEN der reagerer og har bare en lille smule sund fornuft ikk';- ..Det er som Davids kamp mod Goliath - ikk'  Uf, tør slet ikke tænke på hvis der ikke fandtes personer som dig, der råber op, hvordan samfundet/magteliten ville se endnu værre ud!

U. H. 05.08.08, emne TAK FOR LÆSNING AF DINE BØGER: Tak for din ærlighed omkring din sygdom og dig selv. Det kunne næsten være min egen historie, den ligner mit eget forløb og jeg genkender alle symptomerne. Hvor kan jeg læse om kurserne hos Birgitta Brunes i Sverige?

C. P. 25.08.08, emne SERIØS HJÆLP MANGLES::::SVIGT; TILSIDESÆTTELSE AF LÆGELIGE OPLYSNINGER OG DIAGNOSER: ...kan du hjælpe mig? Fejl og svigt fra kommunernes side foregår på landsplan, man behandler syge mennesker som affald...

M. og P. N. 15.09.08, emne: MAN TROR JO EFTERHÅNDEN AT MAN BOR I EN BANANREPUBLIK...

P. H. 02.03.09, emne, DINE BØGER HAR REDDET MIN FORSTAND OG GIVET MIG LYST TIL AT LEVE OG KÆMPE IGEN. Min kontakt med systemet ligner på mange måder din og har gjort mit liv til et helvede..

                            Fortsættes...

 

 
 

Foredrag

Jeg kommer gerne
og holder foredrag
om mine oplevelse

Læs mere

 

Mine bøger kan købes hos:

Find nærmeste boghandler i det Københavnske område her.

Læs mere


 

Jytte Hestbech | Kronprinsesse Sofievej 32,5,tv | 2000 Frederiksberg | Tlf.: 61330199 | mail:info@jyttehestbech.dk